CHÍNH SÁCH BẢN QUYỀN

1. Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả nội dung trên trang web của KIẾN TRÚC NHÀ XINH, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, hình ảnh, đồ họa, logo, video, âm thanh và phần mềm, đều thuộc quyền sở hữu trí tuệ của KIẾN TRÚC NHÀ XINH hoặc các nhà cung cấp nội dung của chúng tôi. Nội dung này được bảo vệ bởi luật bản quyền Việt Nam và quốc tế.

2. Sử dụng nội dung

Bạn được phép truy cập và sử dụng nội dung trên trang web của KIẾN TRÚC NHÀ XINH cho mục đích cá nhân và phi thương mại. Tuy nhiên, bạn không được phép sao chép, phân phối, sửa đổi, hiển thị công khai, thực hiện công khai, xuất bản, cấp phép, tạo các sản phẩm phái sinh hoặc sử dụng nội dung cho bất kỳ mục đích thương mại nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của KIẾN TRÚC NHÀ XINH.

3. Chia sẻ nội dung

Bạn có thể chia sẻ nội dung trên trang web của KIẾN TRÚC NHÀ XINH lên các mạng xã hội hoặc các nền tảng trực tuyến khác, miễn là bạn ghi rõ nguồn và liên kết đến trang web của chúng tôi.

4. Vi phạm bản quyền

KIẾN TRÚC NHÀ XINH nghiêm cấm mọi hành vi vi phạm bản quyền đối với nội dung trên trang web của chúng tôi. Nếu bạn phát hiện bất kỳ hành vi vi phạm nào, vui lòng thông báo cho chúng tôi ngay lập tức.

5. Liên hệ

Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về Chính sách Bản quyền này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp trên trang web.