CHÍNH SÁCH DMCA (DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT)

KIẾN TRÚC NHÀ XINH tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác và mong muốn người dùng của chúng tôi cũng làm như vậy. Chúng tôi tuân thủ Đạo luật Bản quyền Thiên niên kỷ Kỹ thuật số (“DMCA”) và có chính sách xử lý các khiếu nại vi phạm bản quyền một cách nhanh chóng và hiệu quả.

1. Thông báo vi phạm bản quyền

Nếu bạn tin rằng nội dung trên trang web của KIẾN TRÚC NHÀ XINH vi phạm bản quyền của bạn, vui lòng gửi thông báo bằng văn bản đến Đại diện DMCA của chúng tôi với các thông tin sau:

 • Mô tả tác phẩm có bản quyền mà bạn cho rằng đã bị vi phạm.
 • Mô tả vị trí trên trang web của KIẾN TRÚC NHÀ XINH nơi nội dung vi phạm đang được hiển thị.
 • Thông tin liên hệ của bạn (tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email).
 • Tuyên bố rằng bạn tin tưởng rằng việc sử dụng nội dung bị cáo buộc vi phạm không được phép bởi chủ sở hữu bản quyền, đại diện của họ hoặc pháp luật.
 • Tuyên bố rằng thông tin trong thông báo của bạn là chính xác và bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu.
 • Chữ ký điện tử hoặc vật lý của bạn.

2. Xử lý khiếu nại

Khi nhận được thông báo vi phạm bản quyền hợp lệ, KIẾN TRÚC NHÀ XINH sẽ:

 • Gỡ bỏ hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào nội dung bị cáo buộc vi phạm.
 • Thông báo cho người dùng đã đăng tải nội dung về việc gỡ bỏ hoặc vô hiệu hóa.
 • Cung cấp cho người dùng cơ hội gửi phản hồi phản đối việc gỡ bỏ hoặc vô hiệu hóa.

3. Phản hồi phản đối

Nếu người dùng tin rằng nội dung của họ đã bị gỡ bỏ hoặc vô hiệu hóa do nhầm lẫn hoặc xác định sai, họ có thể gửi phản hồi phản đối bằng văn bản đến Đại diện DMCA của chúng tôi. Phản hồi phản đối phải bao gồm:

 • Thông tin liên hệ của người dùng.
 • Xác định nội dung đã bị gỡ bỏ hoặc vô hiệu hóa và vị trí nội dung đó trước khi bị gỡ bỏ hoặc vô hiệu hóa.
 • Tuyên bố dưới sự trừng phạt của khai man rằng người dùng tin tưởng rằng nội dung đã bị gỡ bỏ hoặc vô hiệu hóa do nhầm lẫn hoặc xác định sai.
 • Chữ ký điện tử hoặc vật lý của người dùng.

4. Khôi phục nội dung

Nếu KIẾN TRÚC NHÀ XINH nhận được phản hồi phản đối hợp lệ, chúng tôi có thể khôi phục nội dung đã bị gỡ bỏ hoặc vô hiệu hóa, trừ khi chủ sở hữu bản quyền thông báo cho chúng tôi rằng họ đã nộp đơn kiện vi phạm bản quyền đối với người dùng.

5. Liên hệ

Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về Chính sách DMCA này, vui lòng liên hệ với Đại diện DMCA của chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp trên trang web.