ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

1. Chấp nhận Điều khoản

Bằng việc truy cập và sử dụng trang web và dịch vụ của KIẾN TRÚC NHÀ XINH (“Công ty”), bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện được nêu trong tài liệu này (“Điều khoản dịch vụ”). Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng không sử dụng trang web và dịch vụ của chúng tôi.

2. Mô tả dịch vụ

KIẾN TRÚC NHÀ XINH cung cấp các dịch vụ tư vấn, thiết kế và xây dựng nhà ở. Các dịch vụ cụ thể và chi phí sẽ được thỏa thuận riêng giữa Công ty và khách hàng.

3. Thanh toán

Khách hàng đồng ý thanh toán đầy đủ các khoản phí dịch vụ theo thỏa thuận với Công ty. Các phương thức thanh toán được chấp nhận sẽ được thông báo rõ ràng trong hợp đồng dịch vụ.

4. Hủy bỏ và hoàn tiền

  • Khách hàng: Khách hàng có thể hủy bỏ dịch vụ bằng văn bản trước khi bắt đầu dự án. Trong trường hợp này, Công ty có thể giữ lại một phần phí dịch vụ để bù đắp chi phí đã phát sinh.
  • Công ty: Công ty có quyền hủy bỏ dịch vụ nếu khách hàng vi phạm Điều khoản dịch vụ hoặc không thanh toán đúng hạn.

5. Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả các thiết kế, bản vẽ, tài liệu và nội dung khác do Công ty tạo ra trong quá trình cung cấp dịch vụ thuộc sở hữu trí tuệ của Công ty. Khách hàng không được sử dụng, sao chép hoặc phân phối các tài liệu này mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty.

6. Bảo mật thông tin

Công ty cam kết bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng theo Chính sách bảo mật của chúng tôi.

7. Giải quyết tranh chấp

Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều khoản dịch vụ này sẽ được giải quyết thông qua thương lượng thiện chí. Nếu không thể đạt được thỏa thuận, các bên đồng ý đưa vụ việc ra tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam.

8. Thay đổi Điều khoản dịch vụ

Công ty có quyền thay đổi Điều khoản dịch vụ này bất cứ lúc nào. Các thay đổi sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng tải trên trang web của Công ty.

9. Liên hệ

Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về Điều khoản dịch vụ này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp trên trang web.

Lưu ý:

  • Điều khoản dịch vụ này chỉ là một ví dụ. Bạn nên tham khảo ý kiến luật sư để đảm bảo rằng Điều khoản dịch vụ của bạn tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành.
  • Hãy điều chỉnh nội dung để phù hợp với mô hình kinh doanh và các dịch vụ cụ thể mà KIẾN TRÚC NHÀ XINH cung cấp.

Hi vọng điều này sẽ hữu ích cho bạn!