KIẾN TRÚC NHÀ XINH cam kết mang đến cho khách hàng sự hài lòng với các dịch vụ thiết kế và xây dựng của chúng tôi. Chính sách này nhằm đảm bảo quyền lợi của khách hàng trong trường hợp không hài lòng với dịch vụ đã cung cấp.

1. Giai đoạn Thiết kế:

 • Hoàn tiền:
  • Khách hàng có thể yêu cầu hoàn tiền 50% chi phí thiết kế nếu không hài lòng với bản thiết kế cuối cùng và không muốn tiếp tục sử dụng dịch vụ thi công của chúng tôi.
  • Yêu cầu hoàn tiền phải được gửi bằng văn bản trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận được bản thiết kế cuối cùng.
 • Chỉnh sửa:
  • Khách hàng có quyền yêu cầu chỉnh sửa bản thiết kế trong quá trình thiết kế. Số lần chỉnh sửa miễn phí và có tính phí sẽ được quy định rõ trong hợp đồng dịch vụ.

2. Giai đoạn Thi công:

 • Hoàn tiền:
  • Trong trường hợp khách hàng không hài lòng với chất lượng thi công, chúng tôi sẽ xem xét và đánh giá tình hình cụ thể.
  • Nếu lỗi thuộc về phía KIẾN TRÚC NHÀ XINH, chúng tôi sẽ khắc phục miễn phí hoặc hoàn lại một phần chi phí thi công tương ứng với mức độ ảnh hưởng.
 • Chỉnh sửa:
  • Khách hàng có thể yêu cầu chỉnh sửa, thay đổi vật liệu hoặc phương án thi công trong quá trình thi công.
  • Các thay đổi này có thể ảnh hưởng đến tiến độ và chi phí dự án, và sẽ được thỏa thuận lại giữa hai bên.

3. Các trường hợp không áp dụng hoàn tiền:

 • Dịch vụ đã hoàn thành và được khách hàng nghiệm thu, trừ trường hợp có lỗi nghiêm trọng từ phía KIẾN TRÚC NHÀ XINH.
 • Các chi phí phát sinh ngoài phạm vi hợp đồng đã ký kết.
 • Các trường hợp bất khả kháng nằm ngoài tầm kiểm soát của KIẾN TRÚC NHÀ XINH.

4. Quy trình hoàn tiền/đổi trả:

 1. Khách hàng gửi yêu cầu hoàn tiền/đổi trả bằng văn bản đến KIẾN TRÚC NHÀ XINH, nêu rõ lý do và các bằng chứng liên quan.
 2. KIẾN TRÚC NHÀ XINH sẽ xem xét và đánh giá yêu cầu trong vòng 7 ngày làm việc.
 3. Nếu yêu cầu được chấp thuận, chúng tôi sẽ tiến hành hoàn tiền hoặc thực hiện các biện pháp chỉnh sửa phù hợp theo thỏa thuận với khách hàng.

5. Liên hệ:

Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về Chính sách hoàn tiền/đổi trả này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp trên trang web.